Memorandum

Vanuit de pijler ‘beleidsbeïnvloeding’ willen we bij PeriNet het thema perinatale mentale gezondheid politieke kracht bijzetten en dit mee op de toekomstige politieke agenda plaatsen. Daarvoor hebben we in samenwerking met de partners van het VENPMG proactief een memorandum geschreven en aan beleidsmedewerkers bezorgd. Dit memorandum kunt u hieronder terugvinden. 

In de zwangerschap en de eerste twee levensjaren wordt het fundament gelegd van de levenslange psychische en fysieke gezondheid. Om voor elke baby een goede start te garanderen, is het essentieel om elk gezin zo maximaal mogelijk te ondersteunen.

Dit doen we door in te zetten op perinatale mentale gezondheid (PMG) en infant mental health (IMH). Hiervoor werken we rond vier actiepunten: 1) klinische samenwerking 2) onderzoek 3) opleiding en expertisedeling en 4) beleidsvorming.

Door voort te bouwen op de beleidsbasis die gelegd is in het project Perinatale Mentale Gezondheid en als beleidsmakers resoluut te kiezen om blijvend te investeren in deze cruciale levensfase, realiseren we de grootste return of investment voor de samenleving.